Identyfikacja wizualna

„ Jeden obraz wart jest tysiąca słów” (przysłowie chińskie)

Identyfikacja wizualna

Zmysłem wzroku odbieramy 90% informacji o otaczającej nas rzeczywistości. Dzięki gestom, mimice i ubraniom możemy odczytywać uczucia ludzi, ich osobowość i zamiary. Dotyczy to także marki produktu, którą postrzegamy przez pryzmat znaków, kolorów, opakowania i kompozycji graficznej. Odkrycie istoty działalności firmy oraz jej podstawowych priorytetów stanowi podstawę do opracowania strategii marki, a w konsekwencji znaku graficznego. Odpowiednio zaprojektowany znak graficzny łączy się bezpośrednio z obszarem działalności firmy, jej strategią oraz podstawową filozofią i charakterem. Zadaniem identyfikacji wizualnej jest zatem wykreowanie wizerunku firmy na rynku. Składają się na nią symbole i praktyki stosowane w firmie mające na cele zbudowanie czytelnej i przejrzystej strategii rynkowej, która wyróżni firmę na tle konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny stanowi najważniejszy element identyfikujący firmę. Należy do niego przede wszystkim logo, kolorystyka, strona internetowa itd.

Dostrzegając potencjał jaki tkwi w identyfikacji wizualnej, zajmujemy się analizą struktury wizualnej firmy, analizą jej działalności, a następnie przygotowywaniem projektów strategii wizualnej i komunikacji marki, czyli opracowywaniem:

  • znaku graficznego
  • strony internetowej
  • ulotek
  • oklejenie samochodów
  • kompozycji kolorystycznej
  • grafiki
  • publikacji promocyjnych firmy, takich jak: wizytówki, papier listowy, koperty, zaproszenia itp.

Doradzamy przy wyborze najkorzystniejszej formy i miejsca reklamy oraz pomagamy w alokacji przeznaczonego na reklamę budżetu. Po dokonaniu analizy charakteru firmy i specyfiki branży zalecamy najbardziej efektywny sposób reklamy. Działając na rynku od kilku lat i znając jego specyfikę wiemy jakie formy reklamy najlepiej przyjmują się w określonych branżach. Poza opracowaniem strategii reklamowej służymy także pomocą w jej wdrażaniu poprzez tworzenie działów handlowych i rekrutację specjalistów do spraw sprzedaży.

Przygotowaniem wszystkich wyżej wymienionych elementów zajmują się doświadczeni graficy i specjaliści do spraw marketingu.

Działając na rynku w warunkach wolnej konkurencji należy pamiętać, że profesjonalna Identyfikacja wizualna, czyli struktura wizerunku wyróżnia firmę spośród konkurentów i decyduje o długofalowym sukcesie rynkowym i marketingowym produktu.