Ekrany diodowe

Dzięki naszej reklamie Twoja Firma odniesie sukces

Ekrany diodowe

Reklama na telebimach jest obecnie jedną z najbardziej efektywnych form reklamy zewnętrznej. Dynamiczny obraz jest odczytywany przez ludzkie oko kilkadziesiąt razy szybciej niż ta sama informacja przekazana w sposób statyczny, np. zamieszczona na ulotce. Informacja dynamiczna charakteryzuje się także znacznie wyższym wskaźnikiem zapamiętywalności niż tradycyjne, statyczne formy przekazu. Dzięki dużemu formatowi ekranu i dynamicznemu obrazowi umieszczonemu w miejscach publicznych, reklama jest zauważana mimowolnie przez osoby znajdujące się w pobliżu. Dotyczy to także osób, które nie są zainteresowane reklamą- duży ekran przyciąga ich uwagę.

Ekrany diodowe są doskonałymi nośnikami reklamy zarówno na ulicach miast jak i terenach poza nimi. W odróżnieniu od reklamy statycznej, telebimy dają nieograniczoną możliwość prezentacji ruchomego obrazu wzbogaconego o rozmaite elementy ruchome, w tym także 3D. Dotychczasowe badania dowodzą iż największa skuteczność wykazują kampanie realizowane w oparciu o emisje spotów co 60-90 sek. gdzie potencjalny widz ma możliwość zapoznania się z komunikatem reklamowych w odstępie czasu równym zmianie sygnalizacji świetlnej. Przeprowadzane badania wskazują także na 26 krotnie większą skuteczność przekazu wideo w stosunku do reklam statycznych np. drukowanych. Ponadto reklama na ekranie LED daje możliwość natychmiastowej aktualizacji materiału reklamowego bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów.

Telebimy, ekrany diodowe (LED), to jeden z najnowszych produktów wykorzystywanych do dynamicznej masowej ekspozycji wizualnej. Dynamika przekazu i ilość barw sprawia, że technologia LED zajmuje pierwsze miejsce wśród nośników reklamy Outdoor i InDoor. Odbiór odpowiednio przygotowanych spotów reklamowych przez potencjalnych klientów jest najwyższy z obecnie oferowanych nośników reklamowych. Dużą zaletą zastosowania ekranu LED w reklamie (w przeciwieństwie do billboardów) jest możliwość szybkiej aktualizacji materiału bez ponoszenia kosztów kolejnej produkcji. Umożliwiają one emisję wysokiej jakości obrazu połączoną z doskonałą widocznością. Dzięki zastosowaniu w telebimach specjalistycznych diod LED tylko ta technologia pozwala pokonać oświetlenie słoneczne, co czyni ekrany doskonale widoczne w świetle dziennym. Ekrany zbudowane są tak, aby można było wyświetlać na nich wszystko, to, co można wyświetlić na zwykłym ekranie komputerowym. Diody LED to jedno z najbardziej oszczędnych źródeł światła, co ma niezwykle istotny wpływ na koszt eksploatacji ekranów  diodowych, aspektów ekologicznych i ekonomicznych. Dioda LED jest wysokowydajnym źródłem światła stosowanym coraz częściej w wielu dziedzinach życia codziennego, a obecnie także w reklamie.

Zalety:

 • trafiają do szerokiego grona odbiorców
 • są łatwo zauważalne
 • można umieścić je w dowolnym miejscu
 • zmiana treści reklamy nie wymaga dodatkowych nakładów
 • są energooszczędne
 • obrazy widoczne są także w świetle słonecznym

Zapewniamy

 • dostęp do najwyższej jakości ekranów diodowych
 • projekt reklamy
 • znalezienie najbardziej dogodnej lokalizacji dla Państwa reklamy
 • najwyższą jakość ekranów
 • pomoc techniczną
 • doradztwo i wsparcie serwisowe
 • doradztwo i wsparcie serwisowe

Współpracujemy z kilkoma firmami zajmującymi się dystrybucją najnowocześniejszych ekranów LED. Dzięki temu udało nam się stworzyć ofertę gwarantującą niskie ceny i wysoką jakość świadczonych usług.